вівторок, 13 березня 2018 р.

Інноваційний підхід
 до підготовки  вчителя   Нової української школиМетодична робота закладу: мета, структура, завдання
Методична робота — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

 
 Мета методичної роботи:
-         удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів,
-         вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
-         стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності 
-         створення умов молодому вчителю вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег
-         забезпечення підтримки в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку
Завдання методичної роботи:
-         Мотивація вчителів до інноваційної діяльності та її науково-інформаційна і методична підтримка
-         Надання професійної допомоги вчителю для подолання труднощів запровадження нових технологій у викладанні предметів
-         Удосконалення педагогічної майстерності педагога, формування індивідуальної навчально-педагогічної системи, орієнтованої на розвиток і соціалізацію особистості учня

Моделювання структури методичної роботи вчителів здійснюється за наступними напрямками: 

Домінуючою структурною одиницею моделі методичної роботи в закладі є робота МО:
МО вчителів початкових класів


МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу


МО вчителів природничо-математичного циклу

МО класних керівників

Методична робота допомагає педагогу не тільки підтримувати необхідний рівень професійної компетенції, а й опанувати нові ідеї, новітні технології, сучасні методи навчання та виховання, адаптувати їх до власного педагогічного досвіду і взагалі бути майстром своєї справи
       М – мріяти про успіх;
        А– аналізувати значення;
        Й – ймовірність задуманого; сприймати інформацію
        С – сприймати інформацію;
         Т– тренувати пам'ять;
         Е– експонувати те, що знаєте;
         Р –  розуміти те, що навчилися

Немає коментарів:

Дописати коментар